Komunikat #1

XXIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie informuje, że XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się w Kutnie w dniach 8-10 lutego 2019 r.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 15 grudnia 2018 r. na adres salosrozakutno@gmail.com z podaniem stowarzyszenia, adresu, kategorii wiekowej zespołu i płci zawodników.

Następnie pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (wzór nr 1) do 15 grudnia 2018 roku. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 15 stycznia 2019 roku zgłoszenie ostateczne (wzór nr 2), także na adres: salosrozakutno@gmail.com oraz wysłać rozmiarówkę młodzieżową koszulek oraz ilość. Zgłoszenia są równoważne z rezerwacją miejsc noclegowych, wyżywienia itp.

KATEGORIE WIEKOWE:
A: rocznik 2002-2003
B: rocznik 2004-2005
C: rocznik 2006 i młodsi

DYSCYPLINY:
Piłka nożna 6-osobowa chłopców kat. ‚A’, ‚B’ i ‚C’
Piłka nożna 6-osobowa dziewcząt kat. ‚A’ i ‚B’

Opłata za uczestnika wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP: 
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr  bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS FUTSAL KUTNO 2019

TERMINY WPŁAT:
do 15.01.2019 – (zgłoszenia drużyn) wpłata 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo na konto SALOS RP.
do 31.01.2019 – pozostałe 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo. Fakturę wystawia SALOS RP.

Msza Święta inaugurująca Igrzyska zostanie odprawiona 8 lutego 2019 w kościele pw. Św. Michała Archanioła o godz. 19.00, w Woźniakowie k. Kutna. Prosimy o przygotowanie darów na Mszę Świętą.

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS F znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa zawodników wzór nr 2, poświadczona przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS, oświadczenia (zgoda rodzica/opiekuna prawnego) na udział w Igrzyskach wzór nr 3, a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia, legitymacje szkolne, legitymacja SALOS. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą kierownicy grup/opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.

W biurze zawodów zostają dwie imienne listy zawodników (wzór nr 2), poświadczone przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS (czytelne podpisy). Dokumenty uczestników (imienna lista zgłoszeniowa zawodników wzór nr 2, poświadczona przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS, oświadczenia (zgoda rodzica/opiekuna prawnego) na udział w Igrzyskach (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia, legitymacje szkolne, legitymacja SALOS) posiada kierownik zespołu lub trener i jest on zobowiązany do ich okazania organizatorowi igrzysk na jego żądanie. Trzecią listę zawodników oddaje w dniu zawodów w sobotę do sędziego, jest ona załącznikiem do protokołu rozgrywek w danie kategorii wiekowej.

Rozgrywki

Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z nowym regulaminem OIMS F znajdującym się na stronie Salos RP, który obowiązuje od 01.01.2019 roku.

Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

Organizator prześle do 31 grudnia 2018 roku komunikat nr 2, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje o wszystkich sprawach organizacyjnych.

Zgodnie z regulaminem 6.4. Zasady uczestnictwa w igrzyskach są następujące:
w każdej kategorii wiekowej może uczestniczyć 12 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas igrzysk inspektorialnych młodzieży salezjańskiej w futsalu i zostały zaakceptowane przez SL Salos. Gospodarzowi OIMS F przysługuje wystawienie dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej.

6.4.1. SL SALOS inspektorii Krakowskiej – po 2 zespoły
6.4.2. SL SALOS inspektorii pilskiej – po 2 zespoły
6.4.3. SL SALOS inspektorii warszawskiej – po 2 zespoły
6.4.3. SL SALOS inspektorii wrocławskiej – po 2 zespoły
6.4.3. SL SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr  – po 2 zespoły
6.4.3. SL SALOS, SI SALOS, gospodarze – po 2 zespoły

We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS F po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w igrzyskach stowarzyszeń lokalnych.

OIMS F zostaną przeprowadzone na 5 lub 7 obiektach sportowych miasta i gminy Kutno.

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.

Ks. Henryk Chibowski sdb
tel. 735-201-218