KOMUNIKAT nr 3/2019

XXIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie
08-10.02.2019 roku

BARDZO proszę SL SALOS o niezwłoczne uregulowanie 100 % płatności na konto SALOS RP.
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS F KUTNO 2019

Proszę Prezesów SL SALOS, którzy nie przesłali dodatkowych informacji o podanie ich e-mailem:

  • rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)
  • orientacyjna godzina przyjazdu
  • ilości osób na obiedzie 08.02.2019 r. (piątek do 15.00)
  • ilości szt. prowiantu na drogę (niedziela – 10.02.2019 r.)
  • osoba do kontaktu: Prezes SL – Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera).

W dniu przyjazdu w biurze zawodów przedstawiamy:

Listy startowe x 3 opieczętowane i wypełnione, podpisane przez właściwe osoby w danej dyscypliny sportowej w odpowiedniej kategorii zdajemy w biurze zawodów oraz zgody rodziców okazujemy w biurze zawodów. Obowiązkowo legitymacja szkolna i legitymacja Salos.

Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej oraz opłaty za zgubienie klucza (zostanie on także zamieszczony na stronie internetowej Igrzysk), a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania). Godziny rozpoczęcia zakwaterowania w dniu przyjazdu i wykwaterowanie po zakończonych zawodach.

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.
Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia, Msza św.).

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu, a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (09.02.2019 r. g. 19.00 – Kościół w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św., które przekażemy do Oratorium prowadzonego przez Salezjanów w Smarhoniu BIAŁORUŚ oraz upominków dla rywali (wręczanych przed meczem).

Będzie także dokonywany wybór za pomocą tzw. KARTY DO GŁOSOWANIA –
A. KATEGORIE DRUŻYNOWE: FAIR PLAY, RADOSNA DRUŻYNA, DRUŻYNA O NAJWYŻSZYCH WALORACH MORALNO-KULTUROWYCH, DRUŻYNA O NAJWYŻSZYCH WALORACH SPORTOWYCH.
B. KATEGORIE INDYWIDUALNE: NAJLEPSZY ZAWODNIK, NAJLEPSZY BRAMKARZ.
W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, komunikacie nr 3, a także w REGULAMINIE XXIII OIMS F (po spotkaniu z przedstawicielami sędziów w wtorek 05 lutego) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SI SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS.
Oczekujemy WAS w Kutnie – Woźniakowie. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz