1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamoyskiego 1, Kutno
  2. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Narutowicza 22, Kutno
  3. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łąkoszyńska 9, Kutno
  4. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Troczewskiego 2, Kutno
  5. Szkoła Podstawowa w Gołębiewku, Gołębiewek Nowy 54, k. Kutna.