REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK

Celem głównym XXIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie 2019 roku jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play.
Cel igrzysk jest następujący:

 1. przegląd i ocena pracy sportowo – wychowawczej stowarzyszeń lokalnych SALOS,
 2. sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 3. popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży,
 4. wyłonienie w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego, najbardziej usportowionej młodzieży,
 5. kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego.
 6. kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej.
 7. spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, odpowiedzialności i solidarności w czasie otwarcia i zakończenia OIMS F, rozgrywanych spotkaniach na obiektach sportowych,
 8. promocja wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi młodych w przygotowanie i przeprowadzenie OIMS F,
 9. promocja miasta Kutna wśród młodzieży i dorosłych z całej Polski.
  Szczegółowe cele Igrzysk:
  sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,
  kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,
  poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Kutna,
  promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Kutna,
  integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim,
  wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi,
  religijny – stworzenie ogólnopolskiej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.

Program igrzysk

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) współtworzą trzy następujące bloki programowe:

 1. Sportowy.
 2. Kulturalny.
 3. Religijny.

Ad.1. Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kat. „A”. rocznik 2002 – 2003
 2. Kat. „B”. rocznik 2004 – 2005
 3. Kat. „C”. rocznik 2006 i młodsi

Ad.2. Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS F, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS F, występy zespołów młodzieżowych itp.

Ad.3. Blok religijny współtworzą uroczysta Msza św., modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta i regionu, słówka na dobranoc.

W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.

Dyscyplina:
Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. ‚A’, ‚B’ i ‚C’
Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. ‚A’ i ‚B’
Zgodnie z regulaminem zasady uczestnictwa w igrzyskach są następujące.
W każdej kategorii wiekowej może uczestniczyć 12 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas igrzysk inspektorialnych młodzieży salezjańskiej w futsalu i zostały zaakceptowane przez SI Salos. Gospodarzowi OIMS F przysługuje wystawienie dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej.

 1. SI SALOS inspektorii Krakowskiej – po 2 zespoły
 2. SI SALOS inspektorii pilskiej – po 2 zespoły
 3. SI SALOS inspektorii warszawskiej – po 2 zespoły
 4. SI SALOS inspektorii wrocławskiej – po 2 zespoły
 5. SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr – po 2 zespoły
 6. SL SALOS, SI SALOS, gospodarze – po 2 zespoły