Zasady organizacji igrzysk.

We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS F po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w igrzyskach stowarzyszeń lokalnych.

Igrzyska rozgrywane są według następującego systemu.

W rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (6+6), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły piąte i szóste miejsca w grupach grają: A5 z B6 oraz A6 z B5. Następnie przegrani grają o 11 miejsce, natomiast wygrani grają o 9 miejsce.

2) drużyny, które zajęły trzecie i czwarte miejsca w grupach grają: A3 z B4 oraz A4 z B3. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach grają: A1 z B2 oraz A2 z B1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 11 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (6+5), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły piąte i szóste miejsca grają o 9 miejsce systemem „każdy z każdym”.

2) drużyny, które zajęły trzecie i czwarte miejsca w grupach grają: A3 z B4 oraz A4 z B3. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach grają: A1 z B2 oraz A2 z B1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 10 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (5+5), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły piąte miejsca w grupach grają o 9 miejsce.

2) drużyny, które zajęły trzecie i czwarte miejsca w grupach grają: A3 z B4 oraz A4 z B3. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach grają: A1 z B2 oraz A2 z B1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 9 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (5+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyna, która zajęła piąte miejsce w grupie zostaje sklasyfikowana na 9 miejscu.

2) drużyny, które zajęły trzecie i czwarte miejsca w grupach grają: A3 z B4 oraz A4 z B3. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach grają: A1 z B2 oraz A2 z B1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 8 i mniej zespołów:

Jedna grupa i drużyny grają systemem „każdy z każdym”.

System rozgrywek.

Czas gry wynosi:

Kat. „A” 2 x 12 min z 3 min. przerwą.

Kat. „B” 2 x 10 min. z 3 min. przerwą.

Kat. „C” 2 x 8 min. z 3 min. przerwą.

W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w tak zwanym „systemie hokejowym”.

Uczestnictwo.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener i kierownik.

Punktacja.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

1. Za zwycięstwo  –     3 punkty.

2. Za remis          –       1 punkt.

3. Za przegraną    –     0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

1. Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

2. Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

3. Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

4. Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Wymogi sprzętowe.

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim do gry na hali oraz ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.