Miejsce zakwaterowania w Kutnie:

  1. Europejskiego Centrum Małej Ligi, Aleja Małej Ligi 1, Kutno
  2. Hotel AWIS ul. Łęczycka 8, Kutno
  3. Hostel Soleil, ul. Chopina 6 c, Kutno

Miejsce zakwaterowania poza Kutnem:

  1. Dom Rekolekcyjny w Woźniakowie k. Kutna