Zasady uczestnictwa w igrzyskach

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu (OIMS F) współtworzą trzy następujące bloki programowe:

 1. Sportowy.
 2. Kulturalny.
 3. Religijny.

Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kat. „A”. rocznik 2002 – 2003
 2. Kat. „B”. rocznik 2004 – 2005
 3. Kat. „C”. rocznik 2006 i młodsi

W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.

Dyscyplina:
Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. ‚A’, ‚B’ i ‚C’
Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. ‚A’ i ‚B’
Zgodnie z regulaminem zasady uczestnictwa w igrzyskach są następujące.
W każdej kategorii wiekowej może uczestniczyć 12 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas igrzysk inspektorialnych młodzieży salezjańskiej w futsalu i zostały zaakceptowane przez SI Salos. Gospodarzowi OIMS F przysługuje wystawienie dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej.

 1. SI SALOS inspektorii Krakowskiej – po 2 zespoły
 2. SI SALOS inspektorii pilskiej – po 2 zespoły
 3. SI SALOS inspektorii warszawskiej – po 2 zespoły
 4. SI SALOS inspektorii wrocławskiej – po 2 zespoły
 5. SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr – po 2 zespoły
 6. SL SALOS, SI SALOS, gospodarze – po 2 zespoły

We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS F po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w igrzyskach stowarzyszeń lokalnych.
Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w jednej dyscyplinie sportu i jednej kategorii wiekowej.
Terminy zgłoszeń:

 1. Organizator OIMS F do 31.10.2018 roku przesyła do Prezesów SI SALOS komunikat nr 1
 2. Zgłoszenie wstępne (wzór nr 1): do 15.12.2018 r.
 3. Zgłoszenie ostateczne (wzór nr 2): do 15.01.2019 r.
 4. O zakwalifikowaniu się drużyn do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń: data i zgłoszenie do Biura Zawodów za pośrednictwem e-maila: salosrozakutno@gmail.com
 5. Organizator OIMS F do 31.12.2018 roku przesyła do SL SALOS komunikat nr 2, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informacje o wszystkich sprawach organizacyjnych.

Warunkiem dopuszczenia do OIMS F jest przedłożenie w biurze zawodów następujących oryginałów dokumentów:

 1. Lista zawodników (druk zgodny z wzorem nr 2), x 2 egzemplarze
 2. oświadczenia (zgoda rodzica/opiekuna prawnego) na udział w Igrzyskach (wzór nr 3),
 3. Legitymacja SALOS
 4. Legitymacja szkolna
  Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.
  Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest on zobowiązany do ich okazania organizatorowi igrzysk na jego żądanie.
  Wszyscy uczestnicy Igrzysk zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (SL SALOS „RÓŻA KUTNO”). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.
  Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.
  Maksymalna liczebność zespołów: piłka nożna 6-osobowa:
  – 10 zawodników (czek), plus trener i kierownik czyli 12 osób.
  Lista zawodników: na 10 minut przed meczem zespół winien przekazać sędziemu głównemu listę uczestniczących zawodników w dwóch egzemplarzach wraz z imieniem, nazwiskiem oraz numerem na koszulce.
  Czas oczekiwania na drużynę /zawodników
  Regulaminowy czas oczekiwania – 10 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, po upływie czasu oczekiwania dyskwalifikacja drużyny.
  Obuwie: zawodnicy dopuszczeni do gry muszą mieć obuwie na miękkich podeszwach tzw. halówki oraz ochraniaczach podudzi. Nie można grać w turfach.
  Komisja Weryfikacyjna.

W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą:
Sędzia główny OIMS F – przewodniczący.
Przedstawiciel SI SALOS organizatora igrzysk – zastępca przewodniczącego.
Przedstawiciel komitetu organizacyjnego igrzysk – sekretarz.

Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Weryfikacyjnej.

Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia pucharami:

 1. Fair play.
 2. Dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko.
 3. Dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych.
 4. Dla najlepszego zawodnika (czki)
 5. Dla najlepszego bramkarza (ki)
 6. Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera/wychowawcę dyplomem za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
  W kwestiach spornych, nie ujętych w Regulaminie rozgrywek, decyduje werdykt Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP w składzie: prezes SALOS RP, jako przewodniczący, wiceprezes SALOS RP jako wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny SALOS RP jako sekretarz.
  System rozgrywek.
  Czas gry wynosi:
 7. Kat. „A” 2 x 12 min z 3 min. przerwą.
 8. Kat. „B” 2 x 10 min. z 3 min. przerwą.
 9. Kat. „C” 2 x 8 min. z 3 min. przerwą.
  W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w tak zwanym „systemie hokejowym”.

Punktacja. Podczas OIMS F prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych.
O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

 1. Za zwycięstwo – 3 punkty.
 2. Za remis – 1 punkt.
 3. Za przegraną – 0 punktów.
  OIMS F wyłoni trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej. Dla zwycięzców turnieju (miejsca od 1 – 3 w każdej kategorii) organizator zapewni puchar, medale oraz dyplomy. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy i medale.
  Terminy wpłat:
  do 15.01.2019 – (zgłoszenia drużyn) wpłata 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo na konto SALOS RP
  do 31.01.2019 – pozostałe 50 % ogólnej kwoty za uczestnictwo. Fakturę wystawia SALOS RP.
  Numer konta:
  Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
  PKO BP SA XV O/W-wa nr PL55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
  w tytule przelewu: IGRZYSKA OIMS F Kutno 2019
  Msza Święta inaugurująca Igrzyska zostanie odprawiona 9 lutego w kościele p.w. Św. Michała Archanioła, godz. 19.00 (Woźniaków 56, 99-300 Kutno). Prosimy o przygotowanie darów na Mszę Świętą. Prosimy o duchowe przygotowanie, stanie łaski uświęcającej, tak aby przyjąć komunię świętą. Trenerzy, wychowawcy, pomocnicy niech pierwsi dadzą świadectwo wiary. Dziś potrzeba bardziej świadków ewangelii niż nauczycieli.